Keith Fullerton Whitman

Americký hudobník Keith Fullerton Whitman sa od počiatkov svojej tvorby (taktiež pod pseudonymom Hrvatski) zaoberal myšlienkou skutočne živej elektronickej hudby. Dôkazom je jeho hardvérový modulárny systém, vďaka ktorému dokáže už nejaký čas napĺňať svoje komplexné zvukové vízie. Nejde o chirurgicky sterilný prístup nultých rokov, práve naopak, Whitmanove analógové sety sú známe zapojením náhodných a improvizačných prvkov. Výsledkom je organická dekonštrukcia zavedených kompozičných postupov – pohlcujúci polyrytmický chaos, ktorý sa svojou rozpínavosťou vyhýba všetkým strnulým repetíciám. V ostatných rokoch však uňho badať príklon k pokojnejším, harmonickejším a hypnotickým štruktúram. Hudobníkove albumy vyšli v prestížnych vydavateľstvách ako sú Kranky, Pan, Root Strata alebo Mego, no ich dômyselný zvukový rukopis sa najlepšie ukazuje pri živých vystúpeniach.