Festival NEXT 2019 sa koná s podporou z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia, programu EU Kreatívna Európa, Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy, SOZA a Goetheho inštitútu v Bratislave. 

Organizátori
Partneri
Mediálni partneri