Doron Sadja

Doron Sadja je americký umelec, skladateľ a kurátor žijúci v Berlíne, ktorý vo svojich dielach skúma rôzne spôsoby vnímania zvuku, svetla a priestoru. Pracuje prevažne s viackanálovým priestorovým setupom, v ktorom kombinuje krištáľovo čistú elektroniku so sýtymi romantickými syntetizátormi, extrémnymi frekvenciami a všemožnými zvukovými fenoménmi. Sadja vytvára hyperemotívne zvukové architektúry. 

If Seeing Is Believing, Then Hearing Is Full Of Shit je audiovizuálne performatívne dielo venované fenoménu stopového obrazu (afterimage) a jeho zvukovej obdobe (aftersound). „Rovnako, ako obraz (svetlo) neprestávame „vidieť“ po tom, čo sa k nám dostáva za intenzívnych podmienok, napríklad zo stroboskopu, pozeraním sa do slnka, atď., rovnako neprestávame ‘počuť’ zvuk po tom, ako odznie zvukové zariadenie alebo nástroj.“ (Maryanne Amacher) Za pomoci vysokovýkonného RGB laseru, ktorý zvuk prenáša priamo do obrazovej podoby, sa na plátno otláčajú pôsobivé výbuchy komplexných zvukových tvarov. Každý zo zvukov je pritom dôkladne skonštruovaný tak, aby vytváral zaujímavé vizuálne formy a aby bol vďaka svojim vlastnostiam schopný zostať v sluchovej pamäti. Pomerom jedna k jednej medzi zvukom a vizuálom, ktorý následne dekonštruuje, Sadja skúma mimovoľne vznikajúce medzizmyslové spomienky, ako aj rôzne druhy vnímania, ktoré takýto proces odhaľuje.