John Richards

John Richards vo svojej tvorbe rozvíja ideu projektu Dirty Electronics, zameranú na zdieľanie zážitkov, rituály, gestá, dotyky a sociálnu interakciu. Zaoberá sa najmä vystúpeniami s veľkými skupinami a vlastnoručne navrhnutými a vyrobenými nástrojmi, ako aj vytváranie hudby pomocou elektronických prístrojov. Jeho diela posúvajú hranice medzi performanciou, elektronikou a grafickým dizajnom a majú transdisciplinárny aj spoločensko-politický rozmer. V minulosti Dirty Electronics na objednávky rôznych umeleckých organizácií a festivalov vytvorili viacero zvukových prístrojov a vydali tiež sériu vreckových syntetizátorov pod Mute Records. 

Počas nakrúcania dokumentu The Sound is Innocent (Zvuk je nevinný) Dirty Electronics okupovali chodby a podzemie budovy Slovenského rozhlasu. Zozbierali náhodnú skupinu umelcov, ktorí sa následne stali hlavnými aktérmi/performermi vo filme. Na pľaci pozostávajúcom z vyhodenej aparatúry nachádzali súčiastky a reproduktory. Z tých potom postavili nástroje použité v živom vystúpení, ktoré je jednou z výrazných kapitol snímky.