Magnetoceptia

Magnetoceptia je séria multimediálnych vystúpení a inštalácií založených na svojpomocne postavených kostýmoch-anténach, ktoré zachytávajú elektromagnetické signály z okolia a prevádzajú ich do elektronického zvuku. Ide o spoločný projekt rakúsko-holandského dua Patrizia Ruthensteiner a Dewi de Vree.

Projekt skúma rôzne zvukové a materiálne vlastnosti prírodných lokácií v kontraste k mestským prostrediam a slúži na zviditeľnenie rozmanitých fyzikálnych javov. Vyvíja nadstavby k našim základným telesným zmyslom a dovoľuje nám tieto javy vnímať. Počas vystúpení je zvuk naživo generovaný a modulovaný anténami, ktoré v závislosti od tvaru, veľkosti a rozmerov zachytávajú odlišne rádiové signály, od mimozemsky znejúcich abstraktných tónov, cez vrstvené hluky, tajomné hlasy až po rytmické pulzy. Pohyby performeriek vo vzťahu k priestoru a sebe navzájom určujú charakter zvuku a tým demontujú tradičné pojmy ako scéna a pódium alebo hudobník a nástroj.