Mariska de Groot: Stirred Mandala II

Nová verzia audiovizuálnej performance Stirred Mandala nadväzuje na výskum optického zvuku, ilúzií a špirálových pohybov. Holandská umelkyňa Mariska de Groot v nej tematizuje vzťah medzi zvukom a svetlom. Poučená vynálezmi z minulosti konštruuje komplexné analógové nástroje a následne ich posúva do interaktívneho vzťahu s telom performera.
Na podlahu sa premieta rotujúce perforované koleso, ktoré osvetľuje svetelné snímače v rukách performerky. Prevodníky svetla a zvuku sa stávajú hravými nástrojmi.

Nové dielo vzniklo počas bratislavskej rezidencie umelkyne na objednávku A4 a Kontejneru v rámci projektu medzinárodnej spolupráce Re-Imagine Europe spolufinancovaného programom Európskej únie Kreatívna Európa a z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a Bratislavským samosprávnym krajom.