Martin Messier: FIELD

Martin Messier je skladateľ, performer a video-umelec. Aj keď je zvuk hlavnou hybnou silou jeho diel, Messier sa veľmi skoro začal zaujímať aj o stret medzi elektroakustickou hudbou a inými umeleckými formami, ako aj o spolupráce s ďalšími umelcami. 

V intenzívnej multimediálnej performance FIELD pracuje Messier s myšlienkou vytvárania zvuku pomocou elektromagnetických polí v každodennom prostredí. Tieto zostatkové a nebadateľné elektrické signály zachytáva elektromagnetickými snímačmi a následne z nich buduje svoje performancie. Počas svojich vystúpení využíva dva panely, ktoré mu poskytujú široké možnosti zlučovania rôznych výstupov a vstupov. Plynulým zapájaním a vypájaním s nimi Messier interaguje a vytvára tak skladby zo zvuku a svetla. V projekte FIELD Messier zhmotňuje prúd energie, ktorý inak nie je počuť ani vidieť.