Michela Pelusio: SpaceTime Helix

Ako to vyzerá a znie, keď sa stretne Pytagorova hudba sfér, kvantová fyzika a teória strún s audiovizuálnym experimentovaním Michely Pelusio? SpaceTime Helix stojí, podobne ako jej ostatné diela, niekde na pomedzí kinetickej inštalácie, performance a demonštrácie rôznych fyzikálnych fenoménov. Svetelné impulzy, frekvencia, rotácia, rýchlosť a elektromagnetizmus špirály sú zosilnené a sonifikované, tak aby vytvorili silný synestetický zážitok. Každé nové uvedenie je prispôsobené konkrétnemu priestoru. Pelusio svoju prácu popisuje ako metaforický návrat ku koreňu vecí, k jednoduchosti a zložitosti makro a mikrokozmu, vnútorného a vonkajšieho priestoru, architektúry mysle a architektúry prírody.