Erik Nyström

Erik Nyström ukončil doktorát na City University London prácou o zvukových textúrach a priestorovom zvuku. Teoretický a technologický background pretavil do elektroakustickej praxe, počítačovej hudby a zvukových inštalácií naplno využívajúcich možnosti generatívnych procesov. Veľká časť jeho projektov je dizajnovaná pre multikanálový zvukový systém. Pomocou neho zvýrazňuje a prebúdza akustický potenciál priestoru a samotný proces počúvania, ktorý sa následne stáva priam až fyzickým zážitkom. Nyström využíva syntetické zvuky a algoritmické systémy, ktoré v živom prevedení pripomínajú sonifikáciu skrytého rádu posthumánnej automatizácie. Výstupy výskumu z BEAST (Birmingham Electroacoustic Sound Theatre) predstavil na festivaloch a koncertoch v Kolíne, Edinburghu, Helsinkách, New Yorku, Osle, Paríži, Šanghaji aj Toronte.

 

Nové dielo pre multikanálový zvukový systém vzniklo na objednávku A4 v rámci projektu medzinárodnej spolupráce Re-Imagine Europe spolufinancovaného programom Európskej únie Kreatívna Európa a z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a Bratislavským samosprávnym krajom.