NEXTalks: Pelusio / Messier / Magnetoceptia

Tri prezentácie festivalových hostí, ktorí sa zameriavajú na organické prepájanie vedy a umenia, zvuku a svetla.

Michela Pelusio v prezentácii Beyond SpaceTime Helix predstaví pozadie jedného z tohtoročných highlightov festivalu.
Martin Messier a Magnetoceptia nadviažu na Pelusio predstavením svojich prác, ktoré ponúkajú rozdielnu optiku na sonifikáciu elektromagnetických vĺn a jej potenciál v multimediálnej performance a experimentálnej hudbe.

Michela Pelusio: SpaceTime Helix
Ako to vyzerá a znie, keď sa stretne Pytagorova hudba sfér, kvantová fyzika a teória strún s audiovizuálnym experimentovaním Michely Pelusio? SpaceTime Helix stojí, podobne ako jej ostatné diela, niekde na pomedzí kinetickej inštalácie, performance a demonštrácie rôznych fyzikálnych fenoménov. Svetelné impulzy, frekvencia, rotácia, rýchlosť a elektromagnetizmus špirály sú zosilnené a sonifikované, tak aby vytvorili silný synestetický zážitok. Každé nové uvedenie je prispôsobené konkrétnemu priestoru. Pelusio svoju prácu popisuje ako metaforický návrat ku koreňu vecí, k jednoduchosti a zložitosti makro a mikrokozmu, vnútorného a vonkajšieho priestoru, architektúry mysle a architektúry prírody.

Martin Messier: FIELD
Martin Messier je skladateľ, performer a video-umelec. Aj keď je zvuk hlavnou hybnou silou jeho diel, Messier sa veľmi skoro začal zaujímať aj o stret medzi elektroakustickou hudbou a inými umeleckými formami, ako aj o spolupráce s ďalšími umelcami.
V intenzívnej multimediálnej performance FIELD pracuje Messier s myšlienkou vytvárania zvuku pomocou elektromagnetických polí v každodennom prostredí. Tieto zostatkové a nebadateľné elektrické signály zachytáva elektromagnetickými snímačmi a následne z nich buduje svoje performancie. Počas svojich vystúpení využíva dva panely, ktoré mu poskytujú široké možnosti zlučovania rôznych výstupov a vstupov. Plynulým zapájaním a vypájaním s nimi Messier interaguje a vytvára tak skladby zo zvuku a svetla. V projekte FIELD Messier zhmotňuje prúd energie, ktorý inak nie je počuť ani vidieť.

Magnetoceptia
Magnetoceptia je séria multimediálnych vystúpení a inštalácií založených na svojpomocne postavených kostýmoch-anténach, ktoré zachytávajú elektromagnetické signály z okolia a prevádzajú ich do elektronického zvuku. Ide o spoločný projekt rakúsko-holandského dua Patrizia Ruthensteiner a Dewi de Vree.
Projekt skúma rôzne zvukové a materiálne vlastnosti prírodných lokácií v kontraste k mestským prostrediam a slúži na zviditeľnenie rozmanitých fyzikálnych javov. Vyvíja nadstavby k našim základným telesným zmyslom a dovoľuje nám tieto javy vnímať. Počas vystúpení je zvuk naživo generovaný a modulovaný anténami, ktoré v závislosti od tvaru, veľkosti a rozmerov zachytávajú odlišne rádiové signály, od mimozemsky znejúcich abstraktných tónov, cez vrstvené hluky, tajomné hlasy až po rytmické pulzy. Pohyby performeriek vo vzťahu k priestoru a sebe navzájom určujú charakter zvuku a tým demontujú tradičné pojmy ako scéna a pódium alebo hudobník a nástroj.

VSTUP VOĽNÝ